Pagėgiai užmezgė partnerystę su Bad Iburgu

Oficialios partnerystės pasirašymo ceremonijos dalyviai

Pasirašyta bendradarbiavimo tarp Pagėgių savivaldybės ir Bad Iburgo miesto (Vokietija) sutartis. Sutarties pasirašymo ceremonijoje dalyvavo ir Lietuvos respublikos prezidentas Valdas Adamkus.

Kun. Ridas Tamulis, dr. Werner Kiupel, LR Prezidentas Valdas Adamkus

Pagėgių evangelikų liuteronų parapija siekia artimesnės draugystės su Bad Iburgo evangelikų parapija.

NUOTRAUKOS


Žemutinės Saksonijos mieste Bad Iburge kovo 14 d. Pagėgių savivaldybės meras Kęstas Komskis ir šio Vokietijos miesto seniūnas Drago Jurak pasirašė oficialią bendradarbiavimo sutartį. Iškilmingoje sutarties pasirašymo ceremonijoje, vykusioje Bad Iburgo pilies riterių salėje, dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, į Bad Iburgą iš Briuselio atlydėtas Europos Parlamento Prezidento dr. Hanso Gerto Potteringo, Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Evaldas Ignatavičius, Osnabriuko krašto vadovas Manfred Hugo, Bad Iburgo gimnazijos, su kuria jau penkiolika metų draugauja Pagėgių vidurinė mokykla, direktorius dr. Hans-Joachim Pohling, grupelė gimnazijos moksleivių, Bad Iburgo miesto bendruomenės atstovų bei, žinoma, šios partnerystės iniciatorius dr. Werner Kiupel (už humanitarinę pagalbą Lietuvai, ypač Pagėgiams, jis buvo išrinktas 2005 m. Pagėgių krašto Metų žmogumi). Pagėgių savivaldybės delegaciją sudarė Administracijos direktorius Vaidas Bendaravičius, Viešųjų ryšių specialistė Aira Brunevičiūtė, evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Ridas Tamulis, Pagėgių vidurinės mokyklos mokytojai Juozas Žuklija, Loreta Skvirbienė ir bendruomenės atstovė Vida Kuskienė.

Ceremonija pradėta abiejų šalių himnais, baigta – Europos Sąjungos himnu. Tarp oficialių atstovų pasirašymo ceremonijoje kalbą sakė ir partnerystės iniciatorius dr. W.Kiupel: „Šis renginys šiandien – tai mano didžiausio troškimo išsipildymas. <…> per 15 metų iš Bad Iburgo ir aplinkinių miestelių į Pagėgius sunkvežimiais daugybę kartų keliavo įvairi pagalba. Tokiu būdu aš išreiškiu padėką, kurią mes esam skolingi lietuvių tautai, <…> nes lietuviai buvo tie žmonės, kurie, dažnai rizikuodami savo gyvybe ir visada prieš valdžios vyrų iš Rytų valią, suteikė Lietuvoje pastogę, išlaikymą ir saugumą tūkstančiams vokiečių pabėgėlių iš Rytų Prūsijos. <…> Atsižvelgiant į šią istoriją, mūsų miestų partnerystė, kuri šiandien turėtų būti patvirtinta, įgyja ypatingą reikšmę. Tai partnerystė, kurios negalima palyginti su partneryste su kitomis Rytų Europos šalimis“.

Pasirašius sutartį, Pagėgių delegacijai buvo įteikta vokiečių dovana – metalinis skydas, kuriame pavaizduoti abiejų savivaldybių herbai ir užrašas: „Miestų partnerystė. Bad Iburg (Vokietija) – Pagėgiai“. Šį skydą Pagėgiuose galės matyti visi pagėgiškiai ir miesto svečiai. Pagėgių atstovai Bad Iburgui padovanojo Pagėgių savivaldybės vėliavą.

Pagėgių ir Bad Iburgo kraštų draugystė prasidėjo prieš 15 metų, kai atsidarius sienoms Werner Kiupel atvyko aplankyti savo gimtinės – Lumpėnų. 1944 m. anuometinis Lumpėnų mokyklos mokinys Werneris buvo priverstas kartu su šeima pasitraukti iš Lietuvos. Po daugelio metų aplankęs sovietmečio nualintą gimtinę, tuometinis Bad Iburgo gimnazijos direktorius dr. W.Kiupel ėmėsi visokeriopos paramos, inicijavo moksleivių mainus. Savo asmenine iniciatyva per penkiolika metų į Pagėgius jis keliavo 137 kartus, gabendamas paramą, skirtą Pagėgių vidurinei mokyklai, Pagėgių vaikų namams, skurstantiems Pagėgių krašto žmonėms (parama teikta per Pagėgių socialinio aprūpinimo skyrių), Pagėgių R.katalikų bažnyčios statyboms. Tuometinis katalikų parapijos klebonas Petras Šiurys Pagėgių ir Bad Iburgo partnerystės akto pasirašymo ceremonijos atvyko stebėti iš Romos. „Vakarojome kartą mudu su Werneriu, kalbėjomės ir staiga gimė mintis imtis naujos bažnyčios statybos. Werneris prisiminė, kad Vokietijoje tuo metu kaip tik griaunamas kažkoks pastatas, kurio statybinės medžiagos lieka niekam nereikalingos. Tuoj pat paskambinom į Vokietiją ir suderėjom, kad jos būtų atiduotos mums. Už poros dienų mes jau buvom pakeliui,” – prisiminimais šypsodamasis dalijosi kun. P.Šiurys, dabar pontifikatinės lietuvių kolegijos Romoje (Pontificio Collegio Lituano) rektorius.

Šiemet toji mokyklų ir bendruomenių draugystė įteisinta oficialiu aktu, kuriame parašyta: „Pagėgių ir Bad Iburgo miesto gyventojų vardu mes, pasirašantieji, skelbiame, kad šiandien oficialiai pradedame partnerystės ryšius tarp mūsų miestų. Mes mielai įsipareigojame tęsti ilgus metus gyvuojančius draugiškus ryšius įvairiose srityse, remti ir stiprinti kultūrinius, bažnytinius, mokyklinius bei sportinius mūsų miestų gyventojų mainus. Šiais partnerystės ryšiais mes norėtume prisidėti prie visų žmonių santaros taikiai suvienytoje Europoje“.

Pagėgių savivaldybės delegacijai, viešėjusiai Vokietijoje dvi dienas, teko dalyvauti ne tik sutarties pasirašymo renginyje – buvo sudaryta galimybė apsilankyti Bad Iburgo rotušėje, kurioje įsikūrusi savivaldybė, bei dar XI a. statytoje Bad Iburgo pilyje. Susitikimo metu abu merai trumpai vienas kitam pristatė savo kraštus, aiškinosi savivaldos panašumus ir skirtumus. Pagėgių savivaldybės meras K.Komskis Bad Iburgo merą Drago Juraką kartu su delegacija pakvietė dar šiais metais apsilankyti Pagėgiuose. Pastarasis kvietimą mielai priėmė. Tikėtina, kad pirmoji oficiali vokiečių delegacija į Pagėgius atvyks per miesto šventę.

Abipusė partnerystė pamažu mezgasi ir tarp Pagėgių evangelikų liuteronų parapijos bei evangeliškosios parapijos Bad Iburge. Bad Iburgo evangelikų liuteronų parapijos delegacija, vadovaujama energingos kunigės Angelikos Schmidt, pirmąkart Pagėgius aplankė 2005 m. Šių metų rudenį laukiama antrojo šios parapijos atstovų apsilankymo.

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2008 Nr.4

parengta pagal Airos Brunevičiūtės informaciją interneto puslapyje pagegiai.lt

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.