Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčioje suskambo vargonų muzika

http://www.silokarcema.lt/naujiena/6281_pagegiu-evangeliku-liuteronu-baznycioje-suskambo-vargonu-muzika.html

Posted in Uncategorized | Komentarai išjungti

Velykų ryto pusryčiai

Foto Velyku ryto pusryciai - 2016
Kaip ir kiekvieną pavasarį, Pagėgių parapijiečiai Velykų rytą pasitiko maldos pusryčiais prie bendro stalo. Skambėjo giesmės. Žmonės dalijosi savo mintimis ir prisiminimais.

Posted in Uncategorized | Komentarai išjungti

Velykų mintys

239287248863

„Ne­nu­si­gąs­ki­te!
Jūs ieš­ko­te nu­kry­žiuo­to­jo Jė­zaus Na­za­rė­no.
Jis pri­si­kė­lė…“ (Mk 16,6a)

Continue reading

Posted in Uncategorized | Komentarai išjungti

Ordinacijos pamaldos

Nuotraukoje: (pirmoje eilėje) Astra Kleinienė, kun. Remigijus Šemeklis, kun. Mindaugas Kairys, kun. Vytautas Gedvainis (Pagėgių R. katalikų parapijos klebonas), Virginijus Komskis (Pagėgių sav. meras), kun. Gediminas Kleinas, vysk. Mindaugas Sabutis, Augstas Dravininkas, Kęstas Komskis (seimo narys ir vicepirmininkas), kun. Valdas Miliauskas, kun. Karolis Skausmenis, kun. dr. Darius Petkūnas, kun. Ričardas Dokšas.

2015.11.07 Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčioje diak. Gediminas Kleinas buvo ordinuotas kunigo tarnystei. Continue reading

Posted in Uncategorized | Komentarai išjungti

Didžiojo Penktadienio pamaldos

Didžiojo Penktadienio pamaldos vyks
Balandžio 3 d. 19.00 val.
Pamaldų metu bus skaitoma Kristaus kančios istorija.
Pamaldos su šv. Vakariene.

Posted in Uncategorized | Komentarai išjungti

Kūčių vakaro pamaldos Pagėgiuose

Vaizdai iš Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčioje vykusių Kūčių pamaldų (2014.12.24 ).  Continue reading

Posted in Uncategorized | Komentarai išjungti

Adventinė šventė Pagėgių Sandoroje

2014 m. gruodžio 13 d. “Pagėgių Sandoroje” vyko Adventinė popietė, kurioje dalyvavo Pagėgių, Rukų, Piktupėnų ir Natkiškių evangelikų liuteronų parapijų atstovai.   Continue reading

Posted in Uncategorized | Komentarai išjungti

Kunigų ordinacijos jubilijaus šventė Pagėgių R. katalikų bažnyčioje

Nuotraukoje: Vyskupas Jonas Boruta ir Telšių vyskupijos kunigai Pagėgių Romos katalikų bažnyčioje (2014 m. ruduo). Dešinėje pusėje apačioje kun. Remigijus Šemeklis (Pagėgių ev. liuteronų parapija).

Pagėgių Romos katalikų bažnyčioje Telšių vyskupijos kunigai Mišiose minėjo ordinacijos jubiliejų. Vienas jų – Pagėgių Romos katalikų kunigas Vytautas Gedvainis. Šventėje buvo pakviestas dalyvauti ir sveikinimo žodį tarti Pagėgių evangelikų liuteronų kunigas Remigijus Šemeklis. Continue reading

Posted in Uncategorized | Komentarai išjungti

Bad Iburgo pilies evangelikų bažnyčios 350 metų sukakties šventė

Nuotraukoje: (iš kairės) Bad Iburgo Romos katalikų kunigas dr. Heinrich Kraienhorst, Pagėgių ev. liut. parapijos kun. Remigijus Šemeklis, kunigė Angelika Schmidt (Bad Iburg), superintendentas Wolfgang Loos (Melle).

Bad Iburgo pilies evangelikų bažnyčia šventinėmis pamaldomis 2014 m. gegužės 9 d. (penkt.) minėjo 350-ąsias įkūrimo metines. Šventėje, kurioje susirinko kurortinio miestelio bendruomenė, dvasininkai bei garbingi svečiai, buvo pakviesti dalyvauti ir Pagėgių evangelikų liuteronų parapijos atstovai kun. Remigijus Šemeklis ir parapijos tarybos pirmininkas Petras Vaišvilas. Pamaldoms vadovavo kunigė Angelika Schmidt. Continue reading

Posted in Uncategorized | Komentarai išjungti

Konfirmacijos šventė

Konfirmacijos šventė Pagėgiuose planuojama šiomis dienomis:
PIRMA GRUPĖ
Liepos 6 d. (sekm.) 10.00 val.
ANTRA GRUPĖ
Rugpjūčio 24 d. (sekm.) 10.00 val.

Posted in Uncategorized | Komentarai išjungti