Ordinacijos pamaldos

Nuotraukoje: (pirmoje eilėje) Astra Kleinienė, kun. Remigijus Šemeklis, kun. Mindaugas Kairys, kun. Vytautas Gedvainis (Pagėgių R. katalikų parapijos klebonas), Virginijus Komskis (Pagėgių sav. meras), kun. Gediminas Kleinas, vysk. Mindaugas Sabutis, Augstas Dravininkas, Kęstas Komskis (seimo narys ir vicepirmininkas), kun. Valdas Miliauskas, kun. Karolis Skausmenis, kun. dr. Darius Petkūnas, kun. Ričardas Dokšas.

2015.11.07 Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčioje diak. Gediminas Kleinas buvo ordinuotas kunigo tarnystei.

Skaitomas konsistorijos nutarimas dėl diak. Gedimino Kleino ordinacijos. Vyskupui ordinacijoje asistuoja kunigai Ričardas Dokšas ir Remigijus Šemeklis.

Pamaldų akimirka.

Altoriaus Sakramentas.

Kunigą Gediminą Kleiną sveikina Šilutės parapijos pirmininkė Rūta Vaškaitienė.

Nuotraukų autorius: Valdas Zaramba.

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.