Pagėgių Sandora

Darbas nuotoliniu būdu…

Vaikų dienos centras „Pagėgių Sandora“ karantino metu toliau dirba nuotoliniu būdu.

Buvo surengtas gražiausio piešinio konkursas. Nugalėtoja tapo X kl. mokinė Viktorija Latvaitytė. Jos darbelis atliktas su akvarele „Senasis ketvirtis“. Ačiū Viktorijai!

Vėl buvo dalinami maisto paketai, visus vaizdus talpiname internete… Su vaikais planuojame apie užimtumą ir išvykas vasaros metu. Įsiklausome į kiekvieną nuomonę. Daugiau veiklų organizuosime lauke. Visi nori, kad Karantinas dėl Covid-19 kuo greičiau baigtųsi.

Vaikų užimtumo specialistė Erna Vaišvilienė

 20200506_160910 20200506_161201 20200508_123408 20200508_140656 20200508_140701 20200508_145733 20200508_145840 20200508_145911 20200508_150402 20200508_152110 20200508_152159 20200508_152243 20200508_152308 20200508_155742 20200508_155939 Viktorija Latvaitytė X kl. - piešinys „Senasis Ketvirtis“. Darbas su akvarele.

Senasis Ketvirtis“. Akvarelė. Viktorija Latvaitytė, X kl.

 

———————————————————————————————————-

„Pagėgių Sandora“ vaikų dienos centro dovanėlės:

20200408_132043 20200408_132130 20200408_133253 20200408_161420 20200409_145745 20200409_151737 20200409_151852 20200409_152230 20200409_153215 20200409_153812

„Pagėgių Sandoros“ vaikų dienos centro veikla koronaviruso metu.

  1. Ruošiami Velykiniai maisto paketai.
  2. Socialinė darbuotoja Laima Maraulytė ir vaikų užimtumo specialistė Erna Vaišvilienė džiaugiasi vaikų atliktais darbeliais karantino metu.
  3. Maisto paketai dalijami prisilaikant visų saugos reikalavimų.

———————————————————————————————————-

„Pagėgių Sandora“ vaikų dienos centras“

Pagėgių evangelikų liuteronų parapijos labdaros organizacija „Pagėgių Sandora“ veikia nuo 1995 m. teikdama socialines paslaugas, humanitarinę, dvasinę ir maitinimo paslaugas vaikams iš asocialių, nepasiturinčių ir daugiavaikių šeimų.

Nuo 2020 m. sausio mėn. 1 d. per projektą gavus finansavimą iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pradėjo veikti „Pagėgių Sandoros“ vaikų dienos centras“.

Šiuo metu dienos užimtumo centro veikloje dalyvauja 25 vaikai (nuo 7 – 16 m. amžiaus). Socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikams teikia: Petras Vaišvilas (projekto vadovas), (socialinė darbuotoja) – Laima Maraulytė, (vaikų užimtumo specialistė ir tikybos mokytoja) – Erna Vaišvilienė ir savanorės  – Vida Martišauskienė  bei Evelina Norkienė.

Vaikai „Pagėgių Sandoros“ VDC pavalgo, ruošia pamokas, jiems ugdomi socialiniai ir darbiniai įgūdžiai. Taip pat ugdomos krikščioniškos vertybės ir teikiama humanitarinė pagalba (rūbai, avalynė, mokyklinės priemonės).

Dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugos teikiamos pirmadieniais – penktadieniais  (12 – 17 val.).

„Pagėgių Sandora“ pagal galimybes suteikia pagalbą kiekvienam besikreipiančiam. Džiaugiamės, kad prie mūsų projekto vykdomos veiklos prisideda ne tik Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, VŠĮ „Liuteronų diakonija“, bet ir Pagėgių savivaldybė.

Ačiū visiems !

Pagėgių Sandora VDCPagėgių Sandora VDCPagėgių Sandora VDC 6Pagėgių Sandora VDC 5Pagėgių Sandora VDC 4Pagėgių Sandora VDC 3Pagėgių Sandora VDC 2Pagėgių Sandora VDC IPagėgių Sandora VDC IIPagėgių Sandora VDC IIIPagėgių Sandora VDC 1

 

———————————————————————————————————-

Pagėgių Sandora

Pagėgių evangelikų liuteronų parapijos labdaros organizacija „Pagėgių Sandora“ įregistruota  1995 m. birželio 28 d. Nuo pat savo įsikūrimo dienos ji vysto socialinę diakoninę veiklą Pagėgių ir aplinkinėse liuteronų parapijose, moraliai ir materialiai remia sunkumų ištiktus žmones, globoja parapijos šeštadieninę mokyklą ir kitas jaunimo krikščioniškas organizacijas. Šalia šios veiklos Sandoros platina krikščioniško auklėjimo ir teologinio švietimo literatūrą, padeda išlaikyti Pagėgių parapiją, puoselėja, stiprina ir plėtoja krikščioniškas tradicijas.

2003 m. birželio mėnesį suėjo keturi metai, kai Pagėgių Sandora maitina vaikus iš asocialių, nepasiturinčių, alkoholikų, daugiavaikių šeimų, o taip pat ir našlaičius vaikus. Šiuo metu Sandora maitina 20 vaikų. Tai būtų neimanoma be pagalbos iš užsienio, todėl Sandora dėkinga „Freundeskreises Memelland / Litaunen Raisdorf e. V. Organizacijai, kuri finansuoja šio projekto įgyvendinimą.

Sandora koordinuoja šalia jos esančių liuteroniškų parapijų diakoninę veiklą. Ji bendradarbiauja su Rukų, Žukų, Vilkyškių, Piktupėnų, Lauksargių, Natkiškių evangelikų liuteronų parapijomis, su kuriomis kartu ji goloboja 61 žmogų. Sandoros darbuotojai nuveža vaistus, slaugos priemones, rūbus, maistą, net pinigines pašalpas kuro pirkimui. Medicinos sesuo Erna Vaišvilienė suteikia žmonėms reikiamą medicininę pagalbą.

Pagėgių Sandora turi erdvias, 1996 metais šalia bažnyčios pastatytas diakonijos patalpas. Darbo dienomis čia nuo 15 iki 17 valandos veikia medicinos kabinetas, leidžiami vaistai, matuojamas kraujo spaudimas, atliekamas gydomasis masažas. Sandora šią pagalbą teikia visiems, kam ji reikalinga, nežiūrint į tai, kokią krikščionišką konfesiją jie išpažįsta. Kita vertus, Sandoros tikslas yra ne tik teikti žmonėms materialią ar medicininę pagalbą, bet ir dvasinę. Todėl diakonijos pastate kiekvieną ketvirtadienį 19 val. čia vyksta Biblijos studijos, kurias noriai lanko parapijos nariai ir kiti Pagėgių gyventojai.

Comments are closed.