Pagėgių Sandora

„Pagėgių Sandoros“ VDC prisiminimai iš prabėgusios vasaros

Dabar rudeniškai šiltas rugsėjis, vis dar menantis prabėgusią karštą vasarą. Vaikai grįžo į mokyklas pailsėję ir pasiilgę gyvo bendravimo. Juk visus išvargino karantinas ir darbas nuotoliniu būdu.
„Pagėgių Sandoros“ VDC dirbo ir vasaros atostogų metu. Jau nereikėjo dalinti maisto paketų. Todėl virėja Valentina Tomilenko kiekvieną darbo dieną ruošė karštą maistą net pagal vaikų užsakymus. Ačiū Jai! Karštomis dienomis vaikai buvo lepinami ir gardžiomis ledų porcijomis.
Vaikai ne tik valgė, bet ir žaidė šaškėmis, ar šachmatais. Geriausi šaškių žaidėjai Dojus Kasilauskas ir Lėja Feiferytė. Juozas Petkevičius linkęs prie meno, jam geriausiai sekėsi lipdyti, kurti įvairias figūrėles. Vaikams turėjo laisvę kūrybai, juk atostogos!
O liepos mėnesį prasidėjo stovyklų metas. Batakių krikščioniškoje vaikų ir jaunimo poilsio stovykloje dalyvavo ir mūsų auklėtiniai. Juos matome ir šiose foto nuotraukose.
Ačiū kun. Karoliui Skausmeniui ir stovyklos vadovams už įdėtą Sielovadinį darbą ir mūsų VDC auklėtinių širdelėse!
Prasidėjo nauji mokslo metai! Ką jie atneš? Sau ir vaikams linkime sėkmingo darbo ir Dievo palaimos, kad pagaliau baigtųsi Covid-19 pandemija. Viso pasaulio mokslininkų pastangomis turime vakcinas šiai ligai, ir mūsų valdžios žmonės deda milžiniškas pastangas, kad kuo daugiau žmonių galėtų jomis pasinaudoti.

Vaikų užimtumo specialistė Erna Vaišvilienė

———————————————————————————————————-

Pavasaris Pagėgių Sandoroje

Įsibėgėjus pavasariui, vis dažniau ima šypsotis saulutė. Nors ir nelabai šiltas balandis, bet darbuotis mums netrukdo. Balandžio 26 d. vėl dalinome maisto paketus.
Kadangi negalime bendrauti gyvai, tai tenka dalinti vaikams maistą ir bendrauti nuotoliniu būdu. Laukiam ir mes, ir vaikai, kada susitiksime prie vieno stalo pabendrauti. Šiuo metu belieka susisiekti internetu, telefonu. Vaikai mielai bendrauja nuotoliniu būdu. Darė darbelius, piešė. Mus labai džiugina savo darbeliais Ema Aleksandravičiutė 3A klasės mokinė. Ji yra Pagėgių meno ir sporto mokyklos auklėtinė ir savo darbeliais puošia mūsų vaikų dienos centrą.
Laikas eina, vaikai auga. Šį sykį, paskutinį kartą pasiimti maisto paketo atėjo Dominykas Jankantas. Jam suėjo 18 metų. Stropus ir norintis bendrauti vaikas. Linkime Dominykui tolimesnės sėkmės.
Čia visiems gera. Laukiame, kada baigsis apribojimai, kai galėsime gyvai ir ramiai bendrauti.

Pagėgių Sandoros VDC socialinė darbuotoja
Laima Maraulytė
2021.04.26.

———————————————————————————————————-

,,Pagėgių Sandoros“ vaikų dienos centro darbas II karantino metu.

Šiuo nelengvu laikotarpiu, kuris prasidėjo lapkričio mėnesį, vaikų ugdymas vyko mišriu būdu. Dirbant kontaktiniu būdu, vaikai buvo maitinami ,,Sandoros“ valgykloje, prisilaikant visų ,,Covid-19“ metu iškeltų reikalavimų. Taip pat vyko ir visa popamokinė veikla. Nuotoliniu būdu kartu su vaikais dirbo soc. darbuotoja Laima Maraulytė ir vaikų užimtumo specialistė Erna Vaišvilienė. Vaikai piešė, karpė adventinius ir kalėdinius atributus ir jais papuošė Sandoros pastato langus. Taip pat lipdė iš molio (vazeles, lėkšteles, rėmelius). Du kartus buvo dalijami dideli maisto paketai, susidedantys net iš 15-kos jvairių rūšių maisto produktų. Taip pat nepamiršome ir Kalėdinių dovanėlių. Karantinas dar pratęstas iki 2021 m. sausio 31 d. Ir toliau planuojame su vaikais dirbti mišriu būdu: kontaktinis (laikantis nustatytų reikalavimų) ir nuotolinis.
Vaikų užimtumo spec. E. Vaišvilienė.
Soc. darbuotoja L. Maraulytė.

 


VDC tęsia darbą…

Vaikų dienos centras „Pagėgių Sandora“ baigiantis vasarai, rugpjūčio 14 d. toliau dalijo maistą savo globotiniams. Šį kartą buvo du dideli maisto paketai.
Kai kurie vaikai atėjo su tėveliais. Visi labai dėkojo ir džiaugėsi. Viltautas Ž. atsidėkojo gražiu bordiniu kardeliu.
Greitai rugsėjis. Nežinome kokių išbandymų atneš nauji mokslo metai (ryšium su Covid – 19 infekcija). Bet tikimės, kad su Dievo pagalba galėsime toliau tęsti savo darbą.
VDC vadovas – P.Vaišvilas

20200813_140222 20200814_135501 20200814_143311 20200814_143339 20200814_150119 20200814_150350 20200814_150559 20200814_150944 20200814_151006 20200814_151025 20200814_151411 20200814_151711 20200814_152626

———————————————————————————————————-

Fotoreportažai

„Pagėgių Sandoros“ vaikų dienos centras“ toliau dalija maisto paketus. Vaikai labai patenkinti. Šį kartą grįžta į namus su 2 paketais įvairių maisto produktų. Maistą dalijo vaikų užimtumo specialistė Erna Vaišvilienė ir virėja Valentina Tomilenko.

20200629_115907 20200629_132101 20200629_132117 20200629_141212 20200629_142338 20200629_145623 20200629_150127 20200629_150255 20200629_150414 20200629_151506 20200629_153309

Pagėgių Sandoros VDC vaikai gražiai ir turiningai leido laiką Krikščioniškoje vaikų ir jaunimo stovykloje Batakiuose. Jaunesni vaikai stovyklavo liepos 14-17 dienomis ir vyresni – liepos 20-24 dienomis. Batakių stovyklos vadovas – kunigas Karolis Skausmenis.

20200717_111221 20200717_112841 20200717_120146 20200717_120233 20200717_121151 20200717_121214 20200717_123353 20200720_095914 20200720_104158

———————————————————————————————————-

Darbas nuotoliniu būdu…

Vaikų dienos centras „Pagėgių Sandora“ karantino metu toliau dirba nuotoliniu būdu.

Buvo surengtas gražiausio piešinio konkursas. Nugalėtoja tapo X kl. mokinė Viktorija Latvaitytė. Jos darbelis atliktas su akvarele „Senasis ketvirtis“. Ačiū Viktorijai!

Vėl buvo dalinami maisto paketai, visus vaizdus talpiname internete… Su vaikais planuojame apie užimtumą ir išvykas vasaros metu. Įsiklausome į kiekvieną nuomonę. Daugiau veiklų organizuosime lauke. Visi nori, kad Karantinas dėl Covid-19 kuo greičiau baigtųsi.

Vaikų užimtumo specialistė Erna Vaišvilienė

 20200506_160910 20200506_161201 20200508_123408 20200508_140656 20200508_140701 20200508_145733 20200508_145840 20200508_145911 20200508_150402 20200508_152110 20200508_152159 20200508_152243 20200508_152308 20200508_155742 20200508_155939 Viktorija Latvaitytė X kl. - piešinys „Senasis Ketvirtis“. Darbas su akvarele.

Senasis Ketvirtis“. Akvarelė. Viktorija Latvaitytė, X kl.

 

———————————————————————————————————-

„Pagėgių Sandora“ vaikų dienos centro dovanėlės:

20200408_132043 20200408_132130 20200408_133253 20200408_161420 20200409_145745 20200409_151737 20200409_151852 20200409_152230 20200409_153215 20200409_153812

„Pagėgių Sandoros“ vaikų dienos centro veikla koronaviruso metu.

  1. Ruošiami Velykiniai maisto paketai.
  2. Socialinė darbuotoja Laima Maraulytė ir vaikų užimtumo specialistė Erna Vaišvilienė džiaugiasi vaikų atliktais darbeliais karantino metu.
  3. Maisto paketai dalijami prisilaikant visų saugos reikalavimų.

———————————————————————————————————-

„Pagėgių Sandora“ vaikų dienos centras“

Pagėgių evangelikų liuteronų parapijos labdaros organizacija „Pagėgių Sandora“ veikia nuo 1995 m. teikdama socialines paslaugas, humanitarinę, dvasinę ir maitinimo paslaugas vaikams iš asocialių, nepasiturinčių ir daugiavaikių šeimų.

Nuo 2020 m. sausio mėn. 1 d. per projektą gavus finansavimą iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pradėjo veikti „Pagėgių Sandoros“ vaikų dienos centras“.

Šiuo metu dienos užimtumo centro veikloje dalyvauja 25 vaikai (nuo 7 – 16 m. amžiaus). Socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikams teikia: Petras Vaišvilas (projekto vadovas), (socialinė darbuotoja) – Laima Maraulytė, (vaikų užimtumo specialistė ir tikybos mokytoja) – Erna Vaišvilienė ir savanorės  – Vida Martišauskienė  bei Evelina Norkienė.

Vaikai „Pagėgių Sandoros“ VDC pavalgo, ruošia pamokas, jiems ugdomi socialiniai ir darbiniai įgūdžiai. Taip pat ugdomos krikščioniškos vertybės ir teikiama humanitarinė pagalba (rūbai, avalynė, mokyklinės priemonės).

Dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugos teikiamos pirmadieniais – penktadieniais  (12 – 17 val.).

„Pagėgių Sandora“ pagal galimybes suteikia pagalbą kiekvienam besikreipiančiam. Džiaugiamės, kad prie mūsų projekto vykdomos veiklos prisideda ne tik Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, VŠĮ „Liuteronų diakonija“, bet ir Pagėgių savivaldybė.

Ačiū visiems !

Pagėgių Sandora VDCPagėgių Sandora VDCPagėgių Sandora VDC 6Pagėgių Sandora VDC 5Pagėgių Sandora VDC 4Pagėgių Sandora VDC 3Pagėgių Sandora VDC 2Pagėgių Sandora VDC IPagėgių Sandora VDC IIPagėgių Sandora VDC IIIPagėgių Sandora VDC 1

 

———————————————————————————————————-

Pagėgių Sandora

Pagėgių evangelikų liuteronų parapijos labdaros organizacija „Pagėgių Sandora“ įregistruota  1995 m. birželio 28 d. Nuo pat savo įsikūrimo dienos ji vysto socialinę diakoninę veiklą Pagėgių ir aplinkinėse liuteronų parapijose, moraliai ir materialiai remia sunkumų ištiktus žmones, globoja parapijos šeštadieninę mokyklą ir kitas jaunimo krikščioniškas organizacijas. Šalia šios veiklos Sandoros platina krikščioniško auklėjimo ir teologinio švietimo literatūrą, padeda išlaikyti Pagėgių parapiją, puoselėja, stiprina ir plėtoja krikščioniškas tradicijas.

2003 m. birželio mėnesį suėjo keturi metai, kai Pagėgių Sandora maitina vaikus iš asocialių, nepasiturinčių, alkoholikų, daugiavaikių šeimų, o taip pat ir našlaičius vaikus. Šiuo metu Sandora maitina 20 vaikų. Tai būtų neimanoma be pagalbos iš užsienio, todėl Sandora dėkinga „Freundeskreises Memelland / Litaunen Raisdorf e. V. Organizacijai, kuri finansuoja šio projekto įgyvendinimą.

Sandora koordinuoja šalia jos esančių liuteroniškų parapijų diakoninę veiklą. Ji bendradarbiauja su Rukų, Žukų, Vilkyškių, Piktupėnų, Lauksargių, Natkiškių evangelikų liuteronų parapijomis, su kuriomis kartu ji goloboja 61 žmogų. Sandoros darbuotojai nuveža vaistus, slaugos priemones, rūbus, maistą, net pinigines pašalpas kuro pirkimui. Medicinos sesuo Erna Vaišvilienė suteikia žmonėms reikiamą medicininę pagalbą.

Pagėgių Sandora turi erdvias, 1996 metais šalia bažnyčios pastatytas diakonijos patalpas. Darbo dienomis čia nuo 15 iki 17 valandos veikia medicinos kabinetas, leidžiami vaistai, matuojamas kraujo spaudimas, atliekamas gydomasis masažas. Sandora šią pagalbą teikia visiems, kam ji reikalinga, nežiūrint į tai, kokią krikščionišką konfesiją jie išpažįsta. Kita vertus, Sandoros tikslas yra ne tik teikti žmonėms materialią ar medicininę pagalbą, bet ir dvasinę. Todėl diakonijos pastate kiekvieną ketvirtadienį 19 val. čia vyksta Biblijos studijos, kurias noriai lanko parapijos nariai ir kiti Pagėgių gyventojai.