Autoriaus Archyvai: admin

Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčioje suskambo vargonų muzika

http://www.silokarcema.lt/naujiena/6281_pagegiu-evangeliku-liuteronu-baznycioje-suskambo-vargonu-muzika.html

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentarai įrašui Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčioje suskambo vargonų muzika yra išjungti

Velykų ryto pusryčiai

Kaip ir kiekvieną pavasarį, Pagėgių parapijiečiai Velykų rytą pasitiko maldos pusryčiais prie bendro stalo. Skambėjo giesmės. Žmonės dalijosi savo mintimis ir prisiminimais.

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentarai įrašui Velykų ryto pusryčiai yra išjungti

Velykų mintys

„Ne­nu­si­gąs­ki­te! Jūs ieš­ko­te nu­kry­žiuo­to­jo Jė­zaus Na­za­rė­no. Jis pri­si­kė­lė…“ (Mk 16,6a)

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentarai įrašui Velykų mintys yra išjungti

Ordinacijos pamaldos

Nuotraukoje: (pirmoje eilėje) Astra Kleinienė, kun. Remigijus Šemeklis, kun. Mindaugas Kairys, kun. Vytautas Gedvainis (Pagėgių R. katalikų parapijos klebonas), Virginijus Komskis (Pagėgių sav. meras), kun. Gediminas Kleinas, vysk. Mindaugas Sabutis, Augstas Dravininkas, Kęstas Komskis (seimo narys ir vicepirmininkas), kun. Valdas … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentarai įrašui Ordinacijos pamaldos yra išjungti

Didžiojo Penktadienio pamaldos

Didžiojo Penktadienio pamaldos vyks Balandžio 3 d. 19.00 val. Pamaldų metu bus skaitoma Kristaus kančios istorija. Pamaldos su šv. Vakariene.

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentarai įrašui Didžiojo Penktadienio pamaldos yra išjungti

Kūčių vakaro pamaldos Pagėgiuose

Vaizdai iš Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčioje vykusių Kūčių pamaldų (2014.12.24 ). 

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentarai įrašui Kūčių vakaro pamaldos Pagėgiuose yra išjungti

Adventinė šventė Pagėgių Sandoroje

2014 m. gruodžio 13 d. „Pagėgių Sandoroje“ vyko Adventinė popietė, kurioje dalyvavo Pagėgių, Rukų, Piktupėnų ir Natkiškių evangelikų liuteronų parapijų atstovai.  

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentarai įrašui Adventinė šventė Pagėgių Sandoroje yra išjungti

Kunigų ordinacijos jubilijaus šventė Pagėgių R. katalikų bažnyčioje

Nuotraukoje: Vyskupas Jonas Boruta ir Telšių vyskupijos kunigai Pagėgių Romos katalikų bažnyčioje (2014 m. ruduo). Dešinėje pusėje apačioje kun. Remigijus Šemeklis (Pagėgių ev. liuteronų parapija). Pagėgių Romos katalikų bažnyčioje Telšių vyskupijos kunigai Mišiose minėjo ordinacijos jubiliejų. Vienas jų – Pagėgių … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentarai įrašui Kunigų ordinacijos jubilijaus šventė Pagėgių R. katalikų bažnyčioje yra išjungti

Bad Iburgo pilies evangelikų bažnyčios 350 metų sukakties šventė

Nuotraukoje: (iš kairės) Bad Iburgo Romos katalikų kunigas dr. Heinrich Kraienhorst, Pagėgių ev. liut. parapijos kun. Remigijus Šemeklis, kunigė Angelika Schmidt (Bad Iburg), superintendentas Wolfgang Loos (Melle). Bad Iburgo pilies evangelikų bažnyčia šventinėmis pamaldomis 2014 m. gegužės 9 d. (penkt.) … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentarai įrašui Bad Iburgo pilies evangelikų bažnyčios 350 metų sukakties šventė yra išjungti

Konfirmacijos šventė

Konfirmacijos šventė Pagėgiuose planuojama šiomis dienomis: PIRMA GRUPĖ Liepos 6 d. (sekm.) 10.00 val. ANTRA GRUPĖ Rugpjūčio 24 d. (sekm.) 10.00 val.

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentarai įrašui Konfirmacijos šventė yra išjungti