I Gavėnios sekmadienis Pagėgiuose

Nuotraukoje: jungtinis Šilutės ir Pagėgių parapijos choras Pagėgių parapijos namuose po pamaldų.

Šilutės parapijos choras ir kunigas Remigijus Šemeklis pirmą Gavėnios sekmadienį lankėsi Pagėgių evangelikų liuteronų parapijoje. Nuskambėjus Šilutės bažnyčios varpams, kurie taip paskelbė pamaldų pradžią, 15 žmonių grupė, palinkėjusi diakonui Juozui Mišeikiui palaiminto tarnavimo, išvažiavo į Pagėgius.

Pamaldoms Pagėgiuose vadovavo du kunigai, giedojo dviejų parapijų chorai. Pirmą kartą Pagėgiuose buvo giedama iš naujo bažnyčios giesmyno „Krikščioniškos giesmės„.

Parapijos klebonas kun. Ridas Tamulis susirinkusiems aiškino evangeliją apie Jėzaus gundymą dykumoje.

– Kai žmogaus pastangos nepadeda, kai aplanko neviltis, prisiminkite maldą,- mokė kun. R. Šemeklis. – Viešpats kalba ‘šaukitės manęs!’ ir žada išklausyti.

Pamaldų metu pastiprinti Dievo Žodžiu ir Sakramentu, choristai neskubėdami rinkosi parapijos namuose, kad dar valandėlę galėtų pabendrauti.

Prieš 75 metus vasario 19 d. Pagėgių bažnyčia buvo pašventinta. Po karo sovietų valdžia bažnyčią nusavino ir išniekino, naudojo įvairiems „kultūros“ reikalams. Nepriklausomybės metais bažnyčia buvo sugrąžinta naujai atkurtai Pagėgių liuteronų parapijai. Parapija suremontavo bažnyčią ir atstatė nugriautą bokštą.

Šiemet Pagėgių parapija minės savo bažnyčios jubiliejų. Visi neabejingi šiai bažnyčiai birželio 21 d. (šeštadienį) kviečiami į šventines padėkos pamaldas.

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.