Adventinė šventė

2011 m. gruodžio 3 d. (šešt.) parapijos choro giesme ir adventinių giesmių žodžiais Pagėgių „Sandoros“ salėje prasidėjo kasmetinė adventinė šventė, kurią organizuoja Petras ir Erna Vaišvilai. Kuomet viskas buvo jau suruošta ir pasivėlavusieji – susodinti prie stalų, susirinkusieji darniai užgiedojo adventinę giesmę: Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentarai įrašui Adventinė šventė yra išjungti

Pjūties padėkos šventės pamaldos

„Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: – ‘Ką valgysime?’- arba: ‘Ką gersime?’ – arba: ‘Kuo vilkėsime?’  Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia.  Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.  Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargų“. Mt. 6,31 – 34 Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentarai įrašui Pjūties padėkos šventės pamaldos yra išjungti

Pagėgių konfirmacijos šventė

Pagėgių evangelikų liuteronų parapijoje Sekminių šventės metu (birželio 12 d.) vyko konfirmacijos šventės pamaldos. Konfirmantus mokino ir šventei paruošė Erna Vaišvilienė, o konfirmavo kun. Remigijus Šemeklis. 2011 metų laidos Pagėgių parapijos konfirmantai – Linas Drožeanu ir Domantas Baužys.

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentarai įrašui Pagėgių konfirmacijos šventė yra išjungti

Įvykiai

Nuotrauka Pagėgių parapijos

Sveikiname parapijos vargonininkę Eveliną Norkienę sulaukus dukrelės Kotrynos. Tai trečioji atžala šeimoje. Kotryna turi broliuką Dominyką ir sesutę Gustiną. Mažylė gimė 2011 m. kovo 31 d., svoris – 3,9 kg., ūgis – 55 cm. Linkime, kad ji augtų sveika ir būtų didžiausiu džiaugsmu tėvelių širdyse.

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentarai įrašui Įvykiai yra išjungti

Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčios pašventinimo 75-ių metų minėjimo šventinės pamaldos

Šeštadienį prieš Jono Krikštytojo dieną, Pagėgių evangelikų liuteronų parapija minėjo bažnyčios pašventinimo 75-ių metų sukaktį. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentarai įrašui Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčios pašventinimo 75-ių metų minėjimo šventinės pamaldos yra išjungti

Kun. R. Tamuliui įteiktas tarnybinis sidabrinis kryžius

Pagėgių evangelikų liuteronų parapija praėjusiais metais šventė 75 metų bažnyčios jubiliejų. Šiais metais – dar viena, ne ką mažesnė ir svarbi šventė. Parapijos klebonui kun. Ridui Tamuliui buvo įteiktas tarnybinis sidabrinis kryžius. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentarai įrašui Kun. R. Tamuliui įteiktas tarnybinis sidabrinis kryžius yra išjungti

Pagėgiai užmezgė partnerystę su Bad Iburgu

Oficialios partnerystės pasirašymo ceremonijos dalyviai

Pasirašyta bendradarbiavimo tarp Pagėgių savivaldybės ir Bad Iburgo miesto (Vokietija) sutartis. Sutarties pasirašymo ceremonijoje dalyvavo ir Lietuvos respublikos prezidentas Valdas Adamkus.

Kun. Ridas Tamulis, dr. Werner Kiupel, LR Prezidentas Valdas Adamkus

Pagėgių evangelikų liuteronų parapija siekia artimesnės draugystės su Bad Iburgo evangelikų parapija.

NUOTRAUKOS

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentarai įrašui Pagėgiai užmezgė partnerystę su Bad Iburgu yra išjungti

I Gavėnios sekmadienis Pagėgiuose

Nuotraukoje: jungtinis Šilutės ir Pagėgių parapijos choras Pagėgių parapijos namuose po pamaldų.

Šilutės parapijos choras ir kunigas Remigijus Šemeklis pirmą Gavėnios sekmadienį lankėsi Pagėgių evangelikų liuteronų parapijoje. Nuskambėjus Šilutės bažnyčios varpams, kurie taip paskelbė pamaldų pradžią, 15 žmonių grupė, palinkėjusi diakonui Juozui Mišeikiui palaiminto tarnavimo, išvažiavo į Pagėgius. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentarai įrašui I Gavėnios sekmadienis Pagėgiuose yra išjungti