Adventinė šventė

2011 m. gruodžio 3 d. (šešt.) parapijos choro giesme ir adventinių giesmių žodžiais Pagėgių „Sandoros“ salėje prasidėjo kasmetinė adventinė šventė, kurią organizuoja Petras ir Erna Vaišvilai. Kuomet viskas buvo jau suruošta ir pasivėlavusieji – susodinti prie stalų, susirinkusieji darniai užgiedojo adventinę giesmę:

Taisykite skubiausiai visi namus širdžių /
Ateina maloniausiai Ganytojas žmonių /
Didysis karžygys, / Šviesa, tiesa, gyvybė /
Pagalba ir stiprybė / Pas mus apsilankys“
(Krikščioniškos giesmės, Nr. 9.)

Prie kalėdiniais atributais puošto ir įvairiausiomis vaišėmis gausiai dengto stalo susirinko Natkiškių, Žukų, Rukų, Piktupėnų ir Pagėgių parapijų atstovai. Pagėgių parapijos moterys šauniai pasidarbavo! Paruošė ne tik šaltus užkandžius, bet ir vaišino gardžiu karštu antruoju patiekalu – maltinukais. Pasistiprinę ir pakalbinę savo kaimynus, šventės dalyviai vėl į rankas paėmė giesmynus.

Šventės dalyviai vėliau dar išklausė kunigo Remigijaus Šemeklio pamokslą, pritaikytą šiai šventei, lyrišką jaunųjų gitaristų Gintarės, Artūro ir Viktorijos muzikinę programą, kelias tradicines parapijos choro atliekamas Advento giesmes. Šventės metu bendras giesmes grojo ir chorui vadovavo Evelina Norkienė. Baigiantis šventei, susirinkusiems padėkos žodžius tarė ir rėmėjus prisiminė Erna Vaišvilienė.

Ji pasidžiaugė, kad jau daug metų pagrindinė šios šventės rėmėja – ponia Martha Lorenz iš Salzgitterio (Vokietija). Pastaraisiais metais vienu iš parapijos adventinio renginio rėmėju tapo ir vokiečių bendrijos įgaliotinis Pagėgių kraštui ponas Gerchard Schikschnus. Be jų finansinės paramos ir maistą gaminusių pagalbininkų, nebūtų įmanoma tokia šventė. Atsisveikindami giedojome „Taigi imk mano ranką“ ir linkėjome vieni kitiems palaimintų artėjančių Kalėdų švenčių.

Nuotraukų autorius P. Vaišvilas.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.