Pjūties padėkos šventės pamaldos

„Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: – ‘Ką valgysime?’- arba: ‘Ką gersime?’ – arba: ‘Kuo vilkėsime?’  Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia.  Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.  Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargų“. Mt. 6,31 – 34

Šie evangelijos žodžiai kaip akcentas skambėjo Pagėgių evangelikų – liuteronų bažnyčioje, švenčiant Pjūties padėkos dieną. Pamaldas vedė diakonas Gediminas Kleinas, kuris ragino tikinčiuosius visada dėkoti Dievui už teikiamas kūniškas ir dvasiškas dovanas.

Po pamaldų visa parapija maloniai bendravo prie kavos puodelio Sandoros namų salėje.

Nuotraukų autorius P. Vaišvilas.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.