Kunigų ordinacijos jubilijaus šventė Pagėgių R. katalikų bažnyčioje

Nuotraukoje: Vyskupas Jonas Boruta ir Telšių vyskupijos kunigai Pagėgių Romos katalikų bažnyčioje (2014 m. ruduo). Dešinėje pusėje apačioje kun. Remigijus Šemeklis (Pagėgių ev. liuteronų parapija).

Pagėgių Romos katalikų bažnyčioje Telšių vyskupijos kunigai Mišiose minėjo ordinacijos jubiliejų. Vienas jų – Pagėgių Romos katalikų kunigas Vytautas Gedvainis. Šventėje buvo pakviestas dalyvauti ir sveikinimo žodį tarti Pagėgių evangelikų liuteronų kunigas Remigijus Šemeklis.

Nuotraukoje: Pagėgių ev. liut. parapijos kunigas R. Šemeklis

Nuotraukoje: kun. R. Šemeklis, Kriščiūnų šeima ir kun. V. Gedvainis.

Nuotraukoje: kun. V. Gedvainis (R. katalikų bažnyčia) ir kun. R. Šemeklis (ev. liuteronų bažnyčia).

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.