Bad Iburgo pilies evangelikų bažnyčios 350 metų sukakties šventė

Nuotraukoje: (iš kairės) Bad Iburgo Romos katalikų kunigas dr. Heinrich Kraienhorst, Pagėgių ev. liut. parapijos kun. Remigijus Šemeklis, kunigė Angelika Schmidt (Bad Iburg), superintendentas Wolfgang Loos (Melle).

Bad Iburgo pilies evangelikų bažnyčia šventinėmis pamaldomis 2014 m. gegužės 9 d. (penkt.) minėjo 350-ąsias įkūrimo metines. Šventėje, kurioje susirinko kurortinio miestelio bendruomenė, dvasininkai bei garbingi svečiai, buvo pakviesti dalyvauti ir Pagėgių evangelikų liuteronų parapijos atstovai kun. Remigijus Šemeklis ir parapijos tarybos pirmininkas Petras Vaišvilas. Pamaldoms vadovavo kunigė Angelika Schmidt.

Bad Iburgas didžiuojasi, kad jų mieste esančioje pilyje gimė Hanoverio princesė Sofija Šarlotė. 1684 metais Sofija Šarlotė ištekėjo už markgrafo Frydricho iš Brandenburgo-Prūsijos, o 1701 m. – tapo pirmąja Prūsijos karaliene.

Sofijos Šarlotės tėvas Hanoverio elektorius Ernestas Augustas – pirmasis Bad Iburgo kunigaikštis-vyskupas evangelikas. Nuo pat pilies įkūrimo, kunigaikščiais-vyskupais buvo tik katalikai (ir iki šių dienų Bad Iburge dauguma gyventojų  tebėra Romos katalikai).

1648 metais, pasibaigus Trisdešimties metų karui, buvo sudaryta Vestfalijos taika, kuria buvo draudžiama didikams per jėgą keisti savo pavaldinių tikybą. Katalikiškasis Bad Iburgas tapo unikalia vieta, kur kunigaikščio-vyskupo titulą pakaitomis dalinosi katalikai ir evangelikai.

Nemažą Bad Iburgo pilies teritorijos dalį užima Romos katalikų bažnyčia, vienuolynas ir vyskupo rezidencija. Tačiau prieš 350 metų, Hanoverio elektorius ir Bad Iburgo kunigaikštis-vyskupas Ernestas Augustas, pertvarkydamas pilį įrengė joje ir kolpyčią evangelikams. Ja naudojosi visi evangelikų tikybos kunigaikščiai-vyskupai bei jų aplinkos žmonės. Kuomet Bad Iburge įsikūrė daugiau šios tikybos žmonių, ši pilies koplyčia buvo perduota Bad Iburgo gyventojams evangelikams.

Nuotraukoje: Šventinių pamaldų svečiai (iš kairės) krašto superintendentas Burkhard Krause, Žemutinės Saksonijos religijos reikalų ministrė Frauke Heiligenstadt, buvęs Europos sąjungos parlamento pirmininkas Prof. dr. Hans-Gert Pöttering, naujai išrinkta Bad Iburgo merė Annette Niermann.

Bendrystė tarp Bad Iburgo ir Pagėgių užsimezgė per iš Lumpėnų kilusį ir 1944 m. emigravusį Vernerį Kiupelį. Jo dėka užsimezgė partnerystė tarp gimnazijų, trunkanti jau daugiau kaip 20 metų, o prieš 6 metus pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Pagėgių ir Bad Iburgo miestų. Beveik 20 metų tęsiasi Bad Iburgo ryšys su Pagėgių liuteronų bei  katalikų bažnyčiomis. Pats Verneris – evangelikas, o jo žmona Heidi – katalikė. Kiupelių šeimos rūpestis apima visus Pagėgių krašto gyventojus: tiek katalikus, tiek evangelikus.

Praėjusių metų rudenį Pagėgių savivaldybės, bažnyčių ir gimnazijos atstovai buvo pakviesti į Bad Iburgą paminėti bendradarbiavimo sukakties (apie tai skaitykite čia). Tuomet buvo gautas žodinis kvietimas apsilankyti Bad Iburgo evangelikų pilies koplyčios šventėje, kurį mielai priėmė dabartinis Pagėgių evangelikų liuteronų parapijos klebonas kun. R. Šemeklis ir parapijos pirmininkas P. Vaišvilas.

Šventinėse pamaldose pamokslavo generalinis superintendentas Burkhard Krause. Maldoje dalyvavo Bad Iburgo Romos katalikų kunigas dr. Heinrich Kraienhorst, Pagėgių ev. liut. parapijos kun. Remigijus Šemeklis, kunigė Angelika Schmidt (Bad Iburg), dekanato superintendentas Wolfgang Loos (Melle). Pamaldų pabaigoje sveikinimo žodžius tarė Bad Iburge gyvenantis buvęs Europos sąjungos parlamento pirmininkas prof. dr. Hans-Gert Pöttering, Žemutinės Saksonijos religijos reikalų ministrė Frauke Heiligenstadt, naujai išrinkta Bad Iburgo merė Annette Niermann, kunigas Remigijus Šemeklis.

Širdingai esame dėkingi Verneriui ir Heidi Kiupeliams, kunigei Angelikai Schmidt ir parapijos tarybos pirmininkui Horst Jasper bei kitiems, nepaminėtiems Bad Iburgo parapijos nariams, už malonų priėmimą ir rūpestį.

Šios kelionės metu labai įsiminė apsilankymas pilyje, kurioje gimė kunigas Friedrich Bodelschwingh, vėliau įkūręs Betelio centrą šalia Bielefeldo. Šiame centre iki šiol rūpinamasi vargšais ir neįgaliaisiais. Pilyje įrengtą ekspoziciją aprodė ir vaišino arbata šioje pilyje gyvenanti baronų šeima. Atsidėkodami, atminimui palikome jiems Šilutės bažnyčios altoriaus nuotrauką, kurioje šalia labiausiai nusipelniusių asmenų vaizduojamas ir kunigas Friedrich Bodelschwingh.

Nuotraukoje: Buvęs Europos sąjungos parlamento pirmininkas prof. dr. Hans-Gert Pöttering.

Nuotraukoje: Pagėgių parapijos klebonas kun. Remigijus Šemeklis skaito sveikinimo žodį.

Nuotraukoje: Bad Iburgo pilies evangelikų parapijos tarybos pirmininkas Horst Jasper.

Pokalbis po pamaldų su šventėje dalyvavusia krašto superintendento Krauzės žmona.

Šalia pilies, kurioje gimė kunigas Friedrich von Bodelschwingh, išvystęs diakonijos veiklą Vokietijoje ir teikęs pagalbą vargšams.

Kun. R. Šemeklio sveikinimo žodis Bad Iburge (2014-05-09):

Im Namen der Evangelischen Kirchengemeinde und der Einwohner von Pogegen, jetzt Litauen, möchte ich Sie herzlich grüßen. Ich danke Ihnen, dass Sie uns eingeladen haben und wir an der Feier in Ihrer schönen Evangelischen Schlosskirche teilnehmen könnten. Zu Ihrem Jubiläum grüße ich Sie mit dem Wort aus Erster Korinther 3, vers 11:  „Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ Ich freue mich, daß wir in Pogegen und Sie, in Bad Iburg diesen gemeinsamen Grund Jesus Christus für unserer Leben haben.

Pogegen ist eine Kleinstadt im früheren Memelgebiet, das zu Ostpreußen gehörte. Seit Ende des zweiten Weltkrieges gehört es zu Litauen. Die meisten Einwohner von Pogegen mußten im Oktober 1944 die Heimat verlassen. Dadurch hat sich in Pogegen und im früheren Memelland viel verändert. Aber viele gebäude und die Kirchen sind Zeugen der ostpreußischen Geschichte in dieser Gegend. Wenn man durch das Memelland fährt, spurt man noch den Geist von Ostpreußen, das Land der dunklen Wälder und kristallnen Seen. Die Geschichte von Preußen ist wie eine Brücke, die Bad Iburg mit Pogegen verbindet.

1525 wurde durch Herzog Albrecht von Preußen die Reformation in Ostpreußen eingeführt. Es gab viele große Kirchgemeinden bis Ende des Zweiten Weltkrieges.

Als das Land zur Soviet Union gehörte, erlebten die Christen eine schwere Zeit. Die meisten Kirchen und Pfarrhäuser wurden enteignet. Die Kirche in Pogegen diente als Kinosaal. Kinder durften nicht unterrichtet werden.

Seit 1991 ist Litauen und damit auch das Memelland wieder unabhängig, das heißt ein freies Land. Seit 10 Jahren gehören wir zur EU.

Wir freuen uns über die Verbindung, die wir jetzt nach Deutschland haben und auch besonders mit Ihnen. Wir dürfen Sie besuchen, und wir freuen uns über Ihren Besuch. Wir sind dankbar für viele humanitäre Hilfe, die wir von Ihnen bekommen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und würde mich freuen, wenn wir auch in Zukunft in Verbindung bleiben könnten.

Pf. Remigijus Semeklis
Ev. Kirchengemeinde Pagegiai / Litauen

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.