Adventinė šventė „Pagėgių Sandoroje“

2013 m. gruodžio 7 d. „Pagėgių Sandoroje“ vyko Adventinė šventė. Joje dalyvavo net keturių aplinkinių parapijų atstovai: Pagėgių, Piktupėnų, Rukų ir Žukų. Šventėje pasigesta tik svečių iš kaimynių Natkiškių. Su choristais ir jaunimu, šventėje dalyvavo apie 40 žmonių. 

Nuotraukoje: Gieda merginų ansamblis (vad. Evelina Norkienė).

Šventė prasidėjo bendra adventine giesme – kvietimu parengti širdžių namus Kristui (KG Nr. 9). Dar keletą adventinių giesmių  atliko Pagėgių ev. liut. parapijos choristai (vad. E. Norkienė). Visa aplinka, giesmių žodžiai, kvietė susikaupimui ir Kristaus laukimui.

Kunigas Remigijus Šemeklis, paskaitęs ištrauką iš Luko evangelijos kaip Kristaus gimimo žinią pasitiko senasis Simeonas ir pranašė Ona, priminė, kad Adventas – vilties, tikėjimo ir meilės Dievui bei artimui laikas. Maldoje buvo prisiminta pasiligojusi ilgametė „Pagėgių Sandoros“ adventinės šventės rėmėja Martha Lorenz bei šiai metais šventėje dėl ligos negalėjusi dalyvauti Žukų parapijos siela Ketė Lendraitienė. Palaiminus stalą, skrandžius pradžiugino „Pagėgių Sandoros“ moterų pagaminti  šalti ir karšti patiekalai.

Numalšinus alkį, keletą Kalėdų laikotarpio giesmių atliko merginų ansamblis (vad. E. Norkienė), o Erna Vaišvilienė perskaitė gautus sveikinimus iš tų, kurie šį šeštadienį Pagėgiuose galėjo būti tik mintimis.

Šios šventės pagrindiniai rėmėjai: „Pagėgių Sandora“, Marta Liorančienė (Martha Lorenz), Gerhardas Šikšnius (Gerhard Schiksnus). Širdingai dėkojame jiems bei maistą ruošusioms „Pagėgių Sandoros“ darbuotojoms.

Apie rėmėjus:

Marta Liorančienė yra konfirmuota Plaškių bažnyčioje, o tuokėsi Katyčiuose. Po karo apsigyveno Vokietijoje, Salzgitter’yje. Ryšys su Pagėgiais užsimezgė per Martos Liorančienės giminaitį kunigą Joną Liorančą, kuris ilgametės rėmėjos lankymosi gimtinėje metu aptarnavo Pagėgių parapiją.

Dortmunde gyvenantis Gerhardas Šikšnius yra vokiečių bendrijos įgaliotinis Pagėgių kraštui.

Nuotraukoje: Vienas iš kalėdinių akcentų.

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.