Jonikaičių kapinėse atstatyti Urėdaičių šeimos paminklai

Tilžės akto 95-ųjų metinių dieną (2013 m. lapkričio 30-ąją), Jonikaičių
evangelikų liuteronų kapinėse (Pagėgių sav.) buvo pašventinti Urėdaičių šeimos paminklai. Broliai Kristupas ir Jonas Urėdaičiai buvo Mažosios Lietuvos visuomenininkai,
Tilžėje veikusios „Birutės“ draugijos nariai.

Dar prieš renginį  doc. dr. Vytenis Almonaitis parengė išsamų straipsnį su nuotraukomis „Mažosios Lietuvos visuomenininkai Kristupas bei Jonas Urėdaičiai bei jų kapai“, kuris buvo išspausdintas nacionaliniame Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ 2013 m. 24 Nr. Šiame straipsnyje dr. V. Almonaitis pastebi, kad „K. ir J. Urėdaičiai nebuvo patys žymiausi lietuvininkai, gal todėl juos menančiomis vietomis beveik nesidomėjo ir Mažosios Lietuvos praeities tyrinėtojai. Jonikaičių kapinės palaipsniui tuštėjo, dauguma jose stovėjusių paminklų buvo pavogti.“

Netoliese nuo Jonikaičių kapinių gyvenantys įmonės „Veižas“ savininkai Romualdas ir Daiva Jarusevičiai, paraginti dr. Vytenio Almonaičio, organizavo kapinių tvarkymo talką, kurios metu buvo iškirsti krūmynai. Talkoje dalyvavę Saulius Šimkus ir Raimondas Kuisys iškėlė iš žemės išlikusį Urėdaičių šeimos paminklinį akmenį. Paminklų atkūrimo iniciatyvą palaikė Remigijus Kelneris, Vladimiras Gorodeckis, Petras Ūbartas.  Tauragėje veikiančios „Akmensidos“ savininkas Vytautas Vaičys už savikainą sutvarkė tėvų paminklinę stelą bei padarė naujus paminklus broliams Jonui ir Kristupui Urėdaičiams, kadangi šie neišliko.

Talkoje dalyvavę Pagėgių mokyklos dabar jau 4b klasės vaikai, renginį pradėjo eilėmis ir giesmėmis. Jie ant Urėdaičių šeimos kapų padėjo žvakutes. Susirinkusiems žodį tarė Pagėgių seniūnas Dainius Maciukevičius bei kapinių tvarkymo iniciatorius dr. Vytenis Almonaitis. Pastarasis, pasidalinęs mintimis apie Tilžės akto svarbą, pristatė Urėdaičių šeimos biografiją bei kraštui reikšmingą kultūrinę veiklą.

Giedant „O gražus dangau“, prasidėjo paminklų šventinimo dalis. Dievo Žodžiu, malda bei palaiminimo žodžiais paminklus šventino Pagėgių ev. liut. prapijos kunigas Remigijus Šemeklis. Dvi giesmes atliko parapijos choristai, vadovaujami Evelinos Norkienės.

Renginio pabaigoje, Romualdas ir Daiva Jarusevičiai pasikvietė į savo sodybą, kur visi dalyviai buvo vaišinami šilta sriuba. Ją atvežė kavinės „Pagėgė“ savininkai Jolanta ir Gintautas Petrauskai.

Nuotraukoje: renginio vedėja ir Pagėgių savivaldybės tarybos narys Remigijus Kelneris, renginio metu skaitęs eiles.

Nuotraukoje: Pagėgių mokyklos 4 b. klasės mokiniai, padėję tvarkyti kapines, kuriuos lydėjo mokytoja Vida Martišauskienė.

Nuotraukoje: doc. dr. Vytenis Almonaitis.

Nuotraukoje: Urėdaičių šeimos palaidojimo vieta.

Nuotraukoje: kun. Remigijus Šemeklis ir Pagėgių evangelikų liuteronų parapijos choristai (vad. Evelina Norkienė).

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.