Pagėgiškiai lankėsi Bad Iburge

Rudenėjant Bad Iburgo mieste (Žemutinė Saksonija, Vokietija) lankėsi net dvi grupės iš Pagėgių. Pirmoji, kurią sudarė gimnazistai ir juos lydintys mokytojai iš Pagėgių, jau dvidešimtuosius metus dalyvavo mainų programoje. Antrąją sudarė Pagėgių r. savivaldybės delegacija kartu su kviestiniais svečiais, kad  paminėtų Bad Iburge miestų partnerystės 5 metų sukaktį. Sutartis buvo pasirašyta 2008 m. kovo 14 d.

Nuotraukoje: (antra eilė iš kairės) kun. Remigijus Šemeklis, Juozas Žuklija, Dainius Maciukevičius, Ilona Meirė, Vytautas Stanišauskas, (pirma eilė iš kairės) Vanda Žuklijienė, Vaidas Bendaravičius, Heidi Kiupel, Eugenijus Dargužas.

Pagėgių r. savivaldybę atstovavo mero pavaduotojas Vytautas Stanišauskas, administracijos direktorius Vaidas Bendaravičius, Pagėgių m. seniūnas Dainius Maciukevičius, istorijos mokytojas Eugenijus Dargužas, Vilkyškių Turizmo informacijos centro vadovė Ilona Meirė. Su pastarąja delegacija atvykti į Bad Iburgą buvo pakviestas ir Pagėgių evangelikų liuteronų parapijos kun. Remigijus Šemeklis. Į daugelyje renginių kartu su delegacijos nariais dalyvavo ir buvęs Pagėgių gimnazijos direktorius Juozas Žuklija kartu su žmona Vanda bei buvusi vokiečių kalbos mokytoja Nijolė Gluškova.

Pagėgių r. savivaldybės delegacija lankėsi atliekų rūšiavimu užsiimančioje įmonėje „Awigo“, Georgmarienhuette įsikūrusioje metalo lydymo ir perdirbimo įmonėje, vaikščiojo prie Bad Rotenfeldo pastatytos druskos sienos, lankėsi Bad Iburgo pilyje, pilies R. katalikų bažnyčioje ir pilies evangelikų liuteronų koplyčioje.

Riterių salėje buvo suruoštas oficialus priėmimas bei padarytas įrašas svečių knygoje, skirtas jubiliejaus minėjimui. Renginio siurprizas – Bad Iburgo gimnazijos mokinių styginių instrumentų koncertas, kuris prasidėjo Lietuvos ir Vokietijos valstybiniais himnais. Buvo aptartos ir tolimesnio bendradarbiavimo gairės bei galimybės.

Rugsėjo 4 d. vakarą Bad Iburgo gimnazijoje buvo šventiškai paminėta 20 m. partnerystės programa. Vakaro metu mokytojai ir valdžios atstovai perskaitė savo parengtas sveikinimo kalbas, dalinosi atsiminimais iš mainų programos, mokiniai grojo, šoko ir dainavo, bei pristatė naujausią rengiamą projektą.

Po šventės, Bad Iburgo pilies evangelikų liuteronų parapijos kunigė Angelika Schmidt perdavė žodinį kvietimą atvykti kitais metais į Bad Iburgo pilies koplyčios 350 įkūrimo jubiliejaus minėjimą.

Delegacijos nariais rūpinosi Heidi ir Werner Kiupeliai, Bad Iburgo meras Drago Jurak.

Taip pat skaitykite:

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.