Pagėgių bažnyčios 80 m. jubiliejus ir konfirmacijos šventė

Bendra atminimo nuotrauka po pamaldų. E. Skipičio nuotr.

2013 m. birželio 16 d. Pagėgių evangelikų liuteronų parapija minėjo bažnyčios pastatymo  80 metų jubiliejų.  Be bokšto, Pagėgių liuteronų bažnyčia buvo baigta statyti dar 1932 metais, o pašventinta 1933 m. vasario 19 d. 1938 metais (prieš 75 m.) buvo pristatytas bokštas.

E. Skipičio nuotr.

Pamaldas vedė vyskupas Mindaugas Sabutis (Vilnius) ir kun. Remigijus Šemeklis (Šilutė). Pamaldų metu buvo konfirmuoti 5 jaunuoliai priklausantys Pagėgių parapijai ir 1 konfirmantė iš Rukų.

Pagėgių 2013 m. konfirmantai, kuriuos paruošė Erna Vaišvilienė. E. Skipičio nuotr.

Šventinį sekmadienį susirinkusiems jaunuolių giminaičiams buvo prisiminta ir jų krašto bei parapijos istorija. Nuo 1946 iki 1989 m. parapija negalėjo naudotis bažnyčios pastatu. Jis buvo grūdų paverstas sandėliu, o vėliau – kinoteatru. Parapijos kunigas Remigijus Šemeklis dėkojo, kad jau daugiau nei 20 metų Pagėgių liuteronai gali melstis savo bažnyčioje, o esant poreikiui, broliai Romos katalikai už auką gali pasinaudoti liuteronų bažnyčia, čia pasišarvodami savo mirusius artimuosius.

Sveikinimo žodžius bažnyčios jubiliejaus proga tarė Pagėgių meras Virginijus Komskis. E. Skipičio nuotr.

Parapiją ir jaunuolius pasveikino Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis ir Pagėgių Romos katalikų parapijos klebonas Vytautas Gedvainis. Vyskupas M. Sabutis padėkojo šiems garbingiems svečiams, kurie išbuvo visose liuteroniškose pamaldose – beveik dvi su puse valandos. Ypatingi padėkos žodžiai buvo išsakyti Pagėgių merui V. Komskui už tai, kad jo vadovaujamoje savivaldybėje liuteronai gali jaustis saugūs bei palaipsniui atkurti sovietmečiu uždarytas ir sandėliais paverstas bažnyčias, o meras, savo ruožtu, žadėjo ir toliau pagal galimybes remti šiame krašte likusią negausią liuteronų bendruomenę.

Kalba Pagėgių Romos karalikų parapijos klebonas kun. Vytautas GedvainisE. Skipičio nuotr.

Sveikinimus gautus iš užsienio parapijai perskaitė Erna Vaišvilienė. Pamaldas papuošė jungtinis Pagėgių ir Šilutės parapijų choras bei Pagėgių parapijos merginų ansamblis, kuriems vadovavo Evelina Norkienė.

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.